Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 7 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-09-17 Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, ( del av tiden), John Edholm Förhindrade: Torgny Bergström Brith Åberg, Lars Flodmark, Sven Erik Johansson, Lotte Lamberth, Britt Bengtsson samt samordnare Lene Hansson A. Ordföranden Thomas Brorson hälsade styrelsen välkomna till kvällens […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 6 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-06-18 Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Torbjörn Ahl, Torgny Bergström, Birgitta Eliasson, , John Edholm Förhindrade: Brith Åberg, Lars Flodmark, Sven Erik Johansson, Britt Bengtsson, Lotte Lamberth samt samordnare Lene Hansson A. Ordföranden Thomas Brorson hälsade styrelsen välkomna till kvällens möte som var […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-05-23 Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Torbjörn Ahl, Torgny Bergström, Birgitta Eliasson, Lotte Lamberth, John Edholm Förhindrade: Brith Åberg, Lars Flodmark, Sven Erik Johansson, Britt Bengtsson samt samordnare Lene Hansson Ordföranden Thomas Brorson hälsade styrelsen välkomna till kvällens möte som var förlagt till […]