Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2003

Protokoll nr 02/03, fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags möte den 27/2 2003. Plats: Matsalen i Errarps skola. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Birgitta Eliasson, Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Lene Hansson och Evy Jansson. Förhindrade: Jan Jansson. §1. Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll upplästes och […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Stryrelsemöte nr 2 2003

Protokoll fört vid kombinerat styrelse-och stormöte för Skeldervikens Byalag 2003-02-20 Plats: Matsalen i Errarps skola.   Närvarande ca 45 personer + följande representanter för styrelsen: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Lars Flodmark, Birgitta Eliasson och Evy Jansson. Förhindrade: Torbjörn Ahl och Jan Jansson   § 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 1 2003

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2003-01-16 Närvarande Thomas Brorson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Birgitta Eliasson, John Edholm och Kjell-Erik Olsson. Förhindrade Lars Flodmark, Torbjörn Ahl. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade de närvarande välkomna till årets första möte. Mötet godkände protokollet från föregående möte. Kjell-Erik Olsson redogjorde för projekt rädda […]

Kategori: Protokoll | Kommentera