Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2003

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2003-01-16 Närvarande Thomas Brorson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Birgitta Eliasson, John Edholm och Kjell-Erik Olsson. Förhindrade Lars Flodmark, Torbjörn Ahl. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade de närvarande välkomna till årets första möte. Mötet godkände protokollet från föregående möte. Kjell-Erik Olsson redogjorde för projekt rädda […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2002

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-10-14 Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg Förhindrade: Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm, Lotte Lamberth. 1. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade alla välkomna till mötet. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 2 september 2002. 2. Gruppernas redovisning: Seniorgruppen: —ingen representant närvarande. […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 8 2002

Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-09-02  Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lotte Lamberth, Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, John Edholm Före mötet informerade banverkets arbetschef Tore Lundström byalagets styrelse om de planer och konstruktioner som finnes för etapp 2 av utbyggnaden av dubbelspåret, sträckan från Lingvallen till Ängelholms bangård. Om […]

Kategori: Protokoll | Kommentera