Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2004

Protokoll fört vid Byalagets styrelsemöte 2004-02-26 Plats: Matsalen i Errarps skola.Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Mats Rosén, Jan Jansson, Johan Flodmark, Evy Jansson. § 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. § 2. Föregående protokoll upplästes och godkändes. § 3. Grupperna redovisar: När det gäller aktiviteter är det fortfarande lågsäsong. men grupperna […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2004

Protokoll nr. 1 fört vid Byalagets styrelsemöte 2004-01-22Plats: Errarps skola, matsalen. Tid: kl. 19.00. Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Lars Flodmark, Johan Flodmark, Mats Rosén, Jan Jansson, Evy Jansson. Inbjuden gäst: Geologen Leif Carserud. § 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. § 2. Leif Carserud ville ha upplysningar om […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 9 2003

Protokoll nr 9/03 fört vid Byalagets styrelsemöte 2003-11-27Plats: Matsalen, Errarps skola. Tid: kl. 19.00. Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Johan Flodmark, Jan Jansson, Mats Rosén, Lars Johansson (Tryckservice), Evy Jansson. § 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. § 2. Hamnposten: Lars Johansson, Tryckservice erbjöd sig att trycka […]