Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2004

Protokoll nr 4 från Skeldervikens Byalagets  styrelsemöte med representanter för Malvik AB. 2004-03-18. kl. 12.00. Plats: Konferenslokalen på Skånemarin. Närvarande Malvik AB: Ulf Aronsohn, Ulf Leeman, Gösta Melin. Byalaget: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Johan Flodmark, Jan Jansson, Evy Jansson.§ 1. Ulf Aronsohn hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. § […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 3 2004

Protokoll nr 3 fört vid Byalagets extrastyrelsemöte 2003-03-12 Plats: Hemma hos Thomas Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Mats Rosén, Jan Jansson ,Lars Flodmark, Evy Jansson, John Edholm. § 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. § 2 Mötet behandlade våra synpunkter avseende bebyggelse på Hotell Skälderviken samt angränsande park. Styrelsen beslöts att […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 2 2004

Protokoll fört vid Byalagets styrelsemöte 2004-02-26 Plats: Matsalen i Errarps skola.Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Mats Rosén, Jan Jansson, Johan Flodmark, Evy Jansson. § 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. § 2. Föregående protokoll upplästes och godkändes. § 3. Grupperna redovisar: När det gäller aktiviteter är det fortfarande lågsäsong. men grupperna […]

Kategori: Protokoll | Kommentera