Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2007

Protokoll nr 1 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2007-01-18 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Evy Jansson, Jan Jansson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades. Gruppernas redovisning. Historiegruppen. Gruppen har nu fått löfte att kostnadsfritt disponera Fort Anna för vårens aktiviteter. Naturgruppen. Inget. […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2006

Protokoll nr 9 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2006-12-07 Plats: Matsalen på Lingvallen. Närvarande: Thomas Brorsson, Evy Jansson, Jan Jansson, Torgny Bergström, John Edholm, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades. Gruppernas redovisning. Historiegruppen. Platsen för de planerade träffarna under våren är ännu inte bestämd. Thomas talar med Åke […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 8 2006

Protokoll nr 8 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2006-11-12 Plats: Matsalen på Lingvallen Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Lennart Rydberg, Torgny Bergström, John Edholm, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Gruppernas redovisning. Strand och brygga. Intet att redovisa. Historiegruppen. Gruppen planerar att under våren genomföra insamling av material om äldre […]

Kategori: Protokoll | Kommentera