Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 7 2020-11-11

För att undvika risk för spridning av Coronavirus har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden. Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Barn och Ungdomsgruppen filar på en text till Hamnposten. Gruppen har under rådande omständigheter inte haft någon träff.BoU-gruppen önskar komma i kontakt med Tomten, det hade varit kul att få […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 6, 2020-10-14

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 6, 14 oktober 2020 Närvarande; Toiny Böös, ordf. Torgny Bergström Sven-Olof Hoffert Mats Holm Jonna Karlsson Carin Olsson Lars Sumner, t.f. sekr. Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet. Protokollsjustering: Föregående mötesprotokoll justeras och läggs till handlingarna. Gruppernas redovisning: Barn och Ungdom: Valhallsskogens framtid engagerar gruppen, som vill arbeta för så stor […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2020-09-16

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 5, 2020-09-16 Närvarande; Toiny Böös, ordf. Torgny Bergström Tore Bernstrup Lars Flodmark Mats Holm Lars Sumner, t.f. sekr. Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet. Protokollsjustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning: Barn- och Ungdomsgruppen: Ingen rapportering Bryggruppen: Flotten tas upp 19/9. Trappan kvar till början av oktober. Byastugegruppen: […]