Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 8 2010

Styrelsemöte nr 8 i  Skeldervikens  Byalag  2010-08-30. Fort Anna.   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Stavehaug, Tore Bernstrup, Kerstin Paulsson, Ulla Lind, Evy Jansson, Jan Jansson, Mats Holm, Toiny Böös, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mötet i Fort Anna 24 augusti samlade […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 7 2010

Styrelsemöte nr 7 i  Skeldervikens  Byalag  2010-07-07.   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Stavehaug, Tore Bernstrup, Ulla Lind, Evy Jansson, Jan Jansso, Mats holm, Lars Flodmark. Ur skogsgruppen Ulla Göransson, Leif Svensson, Arne Persson. Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. En bil med misstänkt uppträdande […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 6 2010

Styrelsemöte nr 6 i Skeldervikens  Byalag  2010-05-26. En bilaga   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Stavehaug, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Ulla Lind, Jan Jansson Torbjörn Lindqvist, Ola Rosén, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Inget att rapportera.  Historiegruppen. Har haft avslutning på vårterminen […]

Kategori: Protokoll | Kommentera