Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 10 2010

Styrelsemöte nr 10 i  Skeldervikens  Byalag  2010-10-28. SIF:s klubbhus.   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Evy Jansson, Jan Jansson, Ola Rosén, Ulla Lind, Lars Stavehaug, Torbjörn Lindqvist, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Ingen representant närvarande. Historiegruppen kommer att ha en utställning […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2010

Styrelsemöte nr 9 i  Skeldervikens  Byalag  2010-09-30. Fort Anna. En bilaga.   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Evy Jansson, Jan Jansson, Mats Holm, Toiny Böös, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mats kommer att skriva en artikel om grannsamverkan till nästa utgåva […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Miljö o Natur möte 2010-09-20

Skeldervikens byalag Miljö o Naturgruppen Minnesanteckningar 2010-09-20   Summering av årets aktiviteter: Lyssna på fågelsång och se på växter Söndagen den 25 april gick vi, en skara på 7 personer, en runda i Nybroskogen och lyssnade på fågelsång. Jan Jansson, Thomas Rönnertz och Evy Janson delade med sig av sin kunskap. Städa strand och udde […]

Kategori: Protokoll | Kommentera