Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 10 2011-12-12

Styrelsemöte nr 10 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 12-12 kl 1830-2100 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Ulla Lind, Sven Olof Hoffert, Toiny Böös, Lars Stavehaug, Kerstin Paulsson, Mats Holm, Tore Bernstrup, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mats rapporterade om inbrott […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2011-11-21

Styrelsemöte nr 9 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 11-21 kl 1830-2000 i Fort Anna. Två bilagor. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Mats Holm, Toiny Böös, Sven Olof Hoffert, Rolf Malmström, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokollen från de två föregående mötena justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Alla […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 8 2011-10-24

Styrelsemöte nr 8 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 10-24 kl 1830- 2000 i Fort Anna. Två bilagor. Närvarande: Toiny Böös Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Rolf Malmström, Mats Holm, Lars Stavehaug, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark. Som ordförande tjänstgjorde i dag Toiny. Han hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll. Justering sköts upp till nästa styrelsemöte […]

Kategori: Protokoll | Kommentera