Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 6 2013-06-19

    Styrelsemöte nr 6 i Skeldervikens  Byalag  2013 -06-19 i Byastygan. En bilaga.   Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Mats Holm, Kristin Johansson, Sven-Olof Hoffert, Ulla Lind, Kent Johansson, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark.   Detta styrelsemöte markerar en milstolpe i byalagets historia genom att det var det […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 5 2013-05-22

Styrelsemöte nr 5 i  Skeldervikens  Byalag  2013 – 05-22  i Fort Anna.   Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Torgny Bergström, Mattias Thilfalk, Karin Dacke Thall, Mats Holm, Sven-Olof Hoffert, Anna Stina Arnrup, Tore Bernstrup, Ulla Lind, Kent Johansson, Lars Flodmark.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.   Protokollen från styrelsemöte 3 och 4 […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 4 2013-05-22

Styrelsemöte nr 4 i Skeldervikens Byalag 2013-04-24 i Fort Anna. Två bilagor. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Kent Johansson, Rolf Malmström, Kristin Johansson, Mats Holm, Toiny Böös. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Till sekreterare valdes Toiny Böös då ordinarie sekreterare meddelat förhinder. Föregående mötes protokoll justeras vid nästa möte då ordinarie sekreterare förväntas […]

Kategori: Protokoll | Kommentera