Kategori: Protokoll

  • Styrelsemöte nr 1 2014-01-15

    Styrelsemöte nr 1 i Skeldervikens Byalag 2014-01-15 i Byastugan. En bilaga. Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Flodmark, Torgny Bergström, Kerstin Paulsson, Toiny Böös, Rolf Malmström, Bengt- Thomas Strandqvist, Kent Johansson. Karin Olsson, sammankallande i valberedningen, deltog under del av mötet. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Protokollen från det senaste styrelsemötena justerades och lades […]

  • Styrelsemöte nr 11 2013-12-18

    Styrelsemöte nr 11 i Skeldervikens Byalag 2013-12-18 i Byastugan. Fem bilagor. Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Mats Holm, Karin Dacke Thall, Mattias Thilfalk, Torgny Bergström, Anna Stina Arnrup, Rolf Malmström, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Protokollen från de två senaste styrelsemötena justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Barn- och […]

  • Styrelsemöte nr 10 2013-12-04

    Styrelsemöte nr 10 i Skeldervikens Byalag 2013-12-04 i Byastugan. Två bilagor. Närvarande: Toiny Böös(mötesordförande), Sven-Olof Hoffert, Anna Stina Arnrup, Torgny Bergström, Lars Flodmark.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Justering av föregående mötes protokoll bordlades till nästa styrelsemöte. Gruppernas redovisning. Barn- och ungdomsgruppen hade ingen närvarande. Byastugan. Gruppen träffas på tisdag 10 […]