Arkiv för kategori: Protokoll

Från KSAU om bidrag till Sven Jons brygga

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-03-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott         KSAU § 76                                              Dnr   KS 2014/110   Bidrag för reparation av badbrygga vid Sven Jons udde efter stormskada   Ärendebeskrivning Skeldervikens Byalag inkom den 3 februari 2014 med en ansökan om bidrag för reparation av badbryggan vid Sven Jons udde i Skälderviken. Byalaget […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 3 2014-03-11

Styrelsemöte nr 3 2014-03-11 Styrelsemöte nr 3  Skeldervikens byalag  11/3-14 i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Sven Olof Hoffert, Tomas Brorsson, Anna Stina Arnrup, Lars Flodmark, Torgny Bergström, Mats Holm, Tore Bernstrup, Kerstin Paulsson, Ulla Lind, Kjell Erik Olsson, Karin Dacke Thall Toiny Böös, ny ordförande, hälsade alla välkomna och gick igenom alla nya i styrelsen. […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Miljö och Natur protokoll 2014-03-03

Möte i bystugan den 3/3 med byalagets natur- och miljögrupp. Närvarande: Torgny Bergström, Anna-Stina Arnrup, Toiny Böös, Tore Rosenkvist, Kristin Johansson och Lotta Currivan   1)Vårens program bestämdes: – Strandstädningen  10/5 13.00 – ett förslag är att på Vilda blommornas dag den 15/6 be Mats Gustafsson hålla i en vandring. Anna-Stina frågar Mats. – Slåtter […]

Kategori: Protokoll | Kommentera