Kategori: Protokoll

  • Styrelsemöte nr 5 2016-05-18

    Styrelsemöte nr 5 Skeldervikens Byalag 2016-05-18  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Kjell Erik Olsson, Carin Olsson, Mats Holm, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Anna Stina Arnrup, Lars Stavehaug, Thore Bernstrup, Kent Johansson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till […]

  • Styrelsemöte nr 4 2016-04-20

    Styrelsemöte nr 4 Skeldervikens Byalag 2016-04-20  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Kent Johansson, Kjell Erik Olsson, Thomas Brorson, Mats Holm, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Thore Bernstrup. Carin Olsson, Malin Larsson och Lars Stavehaug. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.   Gruppernas […]

  • Styrelsemöte nr 3 2016-03-09

    Styrelsemöte nr 3 Skeldervikens Byalag 2016-03-09  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Kjell Erik Olsson, Thomas Brorson, Mats Holm, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Thore Bernstrup Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas […]