Kategorier
Protokoll

Årsmötet 2020 protokoll

Klicka först på rubriken ovan och sen på länken nedan Läs protokollet som pdf-fil

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2020-01-15

Skeldervikens ByalagStyrelsemöte nr 1 2020-01-15 Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Thomas Brorsson, Kerstin Paulsson, Carin Olsson, Karin Dacke Thall, Sven-Olof Hoffert, Mats Holm och Arne Persson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Korvgrillningen vid Gamla Hamnen på nyårsdagen föll […]

Kategorier
Artiklar Protokoll

Styrelsemöte nr 9 2019-12-11

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 9   2019-12-11 Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Thomas Brorsson, Kent Johansson, Sven Olof Hoffert och Mats Holm. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Jul i Skälderviken med pyssel i församlingshemmet avflöt bra, men kunde hållit […]