Arkiv för kategori: Artiklar

Bullrigt möte

Den 3 juni hade Skeldervikens byalag tillsammans med Tekniska kontoret bjudit in till möte. Det skulle handla om växtlighet och miljön vid bullerplanken samt Lägervägens breddning och stigen mellan FBU-lägret och Lingvallen som kommer att återuppstå. Banverket företräddes av Anders Kjellsson. Mycket sades om planken och något om det som mötet skulle handla om. Punkt […]

Kategori: Artiklar | Kommentera

GC-bana och gångbana Danielslundsgatan – Valhallsvägen

Ett par av punkterna i Skeldervikens Byalags trafikgrupps lista på förbättringar kommer nu att genomföras. Tekniska kontoret medelar att veckan efter midsommar börjar jobbet med GC-bana och gångbana Danielslundsgatan – Valhallsvägen. Läs informationen från TK

Kategori: Artiklar | 1 Kommentar

Möte om Torget m.m.

Möte om Torget, Bullerplank, Gamla hamnen Onsdagen den 3 juni kl. 19.00  Församlingshemmet vid torget Torget Det förslag som nu är framtaget kommer att presenteras. Huvuddragen är parkering mot Källvägen, park och grönt mot Torgvägen. Den gamla tallen kommer att bevaras, nya lindar kommer att planteras. Förslaget finns uppsatt på Biblioteket på Errarpsskola och på […]

Kategori: Artiklar | Kommentera