Kategorier
Artiklar

Slåtter

Det blev slåtter på Sven Jons udde i år också. Ängelholms kommun anlitar Sigvard Gustavsson från Höldehästkraft att göra jobbet. Han har också slagit Lövängen och Den lilla ängen i Rebeckaskogen. Det slagna gräset kommer att läggas i strängar och hämtas av kommunen.Det ser fint ut. Kommande år ska slåttern ske lite tidigare, i augusti.

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2022-09-06 nr 5

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2022-09-06 nr 5 Närvarande: Jonna Karlsson, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson och Mats Holm. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.  Information: Aktivitetsgruppen: Gruppen har haft ett möte och planerat för höstens aktiviteter. Spökvandring, Skälderviken lyser […]

Kategorier
Artiklar

Gamla Hamnens dag

Gamla Hamnens dag Lördagen 2 juli 2022 kl. 11 till 15 Många aktiviteter för alla åldrar. Se hela programmet