Yearly Archives: 2020

Årsmötet 2020 protokoll

Klicka först på rubriken ovan och sen på länken nedan Läs protokollet som pdf-fil

Kategori: Protokoll | Kommentera

Årsmötet 2020-02-12

Skeldervikens Byalag kallar till årsmöte. Onsdagen den 12 februari klockan 19, ÄSSS klubbhus. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och förslag till val står på dagordningen Läs härFNs Barnkonvention blev svensk lag vid årsskiftet, Charlotta Vöcks kommer till årsmötet och berättar om vad det innebär. ICA Källan bjuder på kaffe och bulle. Välkomna!

Kategori: Artiklar | Kommentera

Styrelsemöte nr 1 2020-01-15

Skeldervikens ByalagStyrelsemöte nr 1 2020-01-15 Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Thomas Brorsson, Kerstin Paulsson, Carin Olsson, Karin Dacke Thall, Sven-Olof Hoffert, Mats Holm och Arne Persson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Korvgrillningen vid Gamla Hamnen på nyårsdagen föll […]

Kategori: Protokoll | Kommentera