Yearly Archives: 2020

Styrelsemöte nr 4 2020-05-06

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 4 2020-05-06 För att undvika risk för spridning av Coronavirus har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden. Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: BoU-gruppen har haft kontakt med Annica på parkförvaltningen för att bolla några tankar vi har om mötesplatser för barn och ungdomar i byn. Vi […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 3 2020-04-08

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 3 2020-04-08 För att undvika risk för spridning av Coronavirus har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat från sina respektive områden Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Påskgrillningen vid Gamla Hamnen blev inställd. Ev blir det grillning till sommaren istället. Gruppen kommer att ha kontakt med kommunen framöver för att höra sig […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 2 2020-03-11

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 2 2020-03-11 Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Kent Johansson, Thomas Brorsson, Kerstin Paulsson, Carin Olsson, Tore Bernstrup, Karin Dacke Thall, Sven-Olof Hoffert, Mats Holm och Lars Sumner Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Inget nytt. […]

Kategori: Protokoll | Kommentera