Yearly Archives: 2018

Styrelsemöte nr 3 2018-04-11

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 3 2018-04-11 Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Lars Flodmark, Kent Johansson, Sven Olof Hoffert, Arne Persson, Carin Olsson, Thomas Brorsson och Malin Larsson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Tisprundefrågorna till Gamla Hamnens dag […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Samkväm och grillning

Barn och ungdomsgruppen bjuder in till samkväm och grillning i Gamla hamnen. Den 15 april mellan klockan 11 och 13. Alla  är välkomna!

Kategori: Artiklar | Kommentera

Styrelsemöte nr 2  2018-03-14

Styrelsemöte nr 2  2018-03-14 Närvarande: Torgny Bergström, Kent Johansson, Tore Bernstrup, Kerstin Paulsson, Jonna Karlsson, Mats Holm, Toiny Böös och Sven-Olof Hoffert.                                                              Föregående mötes protokoll  godkändes och lades till handlingarna Gruppernas redovisning Barn och ungdomsgrp:       Promenad möte. Familjeträff under vandring.                                             Bokat möte med Hanna H. den 26/3 kl. 15.00. Bl.a.                                                 […]

Kategori: Protokoll | Kommentera