Yearly Archives: 2018

Knud

Kategori: Artiklar | Kommentera

Styrelsemöte nr 6 2018-09-26

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 6 2018-09-26     Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Kerstin Paulsson, Sven Olof Hoffert, och Tore Bernstrup. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Kontakt med Hanna Hanzén. Vi är måna om att behålla samtliga lekplatser. Planer på […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Måla och bygg på Sven Jons udde

Kategori: Artiklar | Kommentera