Yearly Archives: 2009

Trafikgruppsmöte nr 1 2009

Minnesanteckningar Skeldervikens Byalags trafikgrupp den 2009-03-25. Närvarande: Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Christer Johansson, Ingvar Thorell, Thomas Brorsson och delvis Torbjörn Lindqvist. Förhindrade: Alf Bengtsson, Torgny Bergström och Jonas Nilsson Banverkets planer angående arbetena runt gamla banvallen mellan Valhallsvägen och undergången vid Lingvallen diskuterades och undertecknad redogjorde för Banverkets idéer. Ingvar Thorell föreslog att vi skulle […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Ny hemsida

Vi har släppt vår nya hemsida, men den är fortfarande under uppbyggnad. Vi kommer efterhand att fylla på med gammalt material. Vi hoppas att ni tycker om den nya designen och vår ambition är att hålla den mer uppdaterad och intressant. Det är Jens Palm som har hjälpt oss med design och funktion.

Kategori: Artiklar | 6 Kommentarer

Styrelsemöte nr 3 2009

Styrelsemöte nr 3 i Skeldervikens Byalag  2009-03-11 Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Ola Rosén, Toiny Böös, Bengt- Thomas Strandkvist, Kjell- Erik Olsson, Johan Flodmark, Evy Jansson, Jan Jansson, Lars Flodmark, Ordföranden hälsade oss välkomna. Ett särskilt välkomnande riktade han till Ola och Toiny som nya medlemmar i styrelsen. Efter en kort presentation av de närvarande […]

Kategori: Protokoll | Kommentera