Styrelsen 2017

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och gruppledare

Ordföranden Toiny Böös 0431-210 12 toinyboos@ektv.nu
       
Kassör Torgny Bergström 0431-200 88 torgny.bergstrom@engelholmshamn.se
       
Sekreterare Karin Dacke Thall 073 390 67 61  dackethall@hotmail.se

 

Barn och Ungdomsgruppen
     
Jonna Karlsson 0431-809 70 jonnagold@hotmail.com
     
Malin Larsson 0704 52 44 01 ms.g@telia.com

 

Byastugegruppen
     
Thomas Brorsson 0431-20 191 brorsson.thomas1@gmail.com
     
Torgny Bergström 0431-200 88 torgny.bergstrom@engelholmshamn.se

 

Grannsamverkan
     
Mats Holm 0709-42 14 30 mgoholm@hotmail.com
     
Sven-Olof Hoffert 0431-214 53 svenolof.hoffert@telia.com

 

Historiegruppen
     
Kerstin Paulsson 0431-208 39 crezia@telia.com
     
Torgny Bergström 0431-200 88 torgny.bergstrom@engelholmshamn.se

 

Natur och Miljögruppen
     
Anna Stina Arnrup 073 041 95 79 anna-stina@arnrup.com
     
Carin Olsson 0431-20817 ke.c.olsson@gmail.com

 

Pomonagruppen
     
Tore Bernstrup 0431-215 54 tore.bernstrup@ektv.nu
     
Arne Persson 0431-212 45 arne_ullabritt@ektv.nu

 

Seniorgruppen
     
     
     
Lars Stavehaug 0431-218 69 lars.stavehaug@outlook.com

 

Strand o Brygg gruppen
     
Bengt-Thomas Strandqvist 0431-159 05 fam.strandqvist@morotsmedia.se
     
Lars Flodmark 070 729 72 69 lars.flodmark@ektv.nu

 

Trafikgruppen
     
Kent Johansson 0708-69 34 35 kentlkdab@gmail.com
     
Kell-Erik Olsson 0431-208 17 kj.olsson@telia.com

 

 

Valberedning
     
Åke Möller 0431-210 96 jim351d@tninet.se
     
Kristin Johansson 0431-241 54 kristinj@marinbiolog.se