GC-bana och gångbana Danielslundsgatan – Valhallsvägen

Ett par av punkterna i Skeldervikens Byalags trafikgrupps lista på förbättringar kommer nu att genomföras.

Tekniska kontoret medelar att veckan efter midsommar börjar jobbet med GC-bana och gångbana Danielslundsgatan – Valhallsvägen.

Läs informationen från TK

Kategori: Artiklar | 1 Kommentar

Möte om Torget m.m.

Möte om Torget, Bullerplank, Gamla hamnen

Onsdagen den 3 juni kl. 19.00  Församlingshemmet vid torget

Torget
Det förslag som nu är framtaget kommer att presenteras. Huvuddragen är parkering mot Källvägen, park och grönt mot Torgvägen. Den gamla tallen kommer att bevaras, nya lindar kommer att planteras.
Förslaget finns uppsatt på Biblioteket på Errarpsskola och på ICA Källan. Det går också att se på Kommunens hemsida www.engelholm.se och Skeldervikens Byalags hemsida www.skelderviken.se

Se förslagen, hämta hem följande pdf-filer:
Planen
Utrustning
Växtlsta
Växter i bild

Området Lägervägen – Lingvallen
Banverket har tagit fram ett förslag på växtlighet och hur markområdet längs sträckan Lägervägen – Lingvallen kan disponeras. Utmed bullerplanken föreslåss varierande växtlighet, buskage och klängväxter. Lägervägen kan breddas. Stigen mellan f.d. FBU-lägret och Lingvallen återuppstår. Grönområde och parkering vid den nya undergången till Sven Jons udde.

Gamla hamnen och Hunnabadet
Området är lite försummat och ovårdat. Under tiden utbyggnaden till dubbelspårig järnväg pågår är det kanske svårt att få grepp om området.
Nu närmar sig tidpunkten då utbyggnaden skall bli färdig och då är det dags att fundera över hur det skall se ut i framtiden och hur det skall användas.
Det är ett populärt område där många intressen skall samsas.
På detta möte skall vi försöka få in synpunkter och idéer.

Förutsättningar
Vad gäller? En sammanställning av lagar, regler, planer och avtal m.m. som rör området är bra att ha som utgångspunkt för resonemangen.

Tillgänglighet
Alla har till fots och med cykel tillgång till hela området.
Vad skall gälla för övrig trafik?
Mopeder, hästar, bilar, motorcyklar, husbilar och husvagnar.

 

Välkomna!
Tekniska kontoret park och trafik och Skeldervikens Byalag

Kategori: Artiklar | Kommentera

Lyssna på fågelsång och se på växter

tb2007-05-06-09-30-20bNu på lördag den 9 maj går vi en runda i Valhallsskogen och lyssnar på fågelsång Jan Jansson talar om vilka fåglar vi hör. Vi ser också på allt som växer i skogen och Evy Jansson hjälper oss att examinera.
Kikare och kanske en kamer kan vara bra att med sig.

Vi startar kl. 9 hemma hos Jan och Evy, Ankarvägen 1 (tidigare Via Marina 1). Vandringen beräknas ta 2-3 timmar.

Alla är välkomna att följa med.
För Miljö Natur o Fotogruppen
Torgny

Kategori: Artiklar | Kommentera