Kategorier
Artiklar

Naturområde, inventering och skötselplan

I Hamnposten juni 2022 berättar Parkingenjör Annica Jörgensen om den nya Artinventeringen och skötselplanen för området mellan Lägervägens slut och Lingvallen. Här nedan följer all text från Hamnposten i ämnet. Här är länken till Artinventering och skötselplan. I Ängelholms kommun har vi många fina naturområden med stora biologiska och rekreativa värden. Öppna och tillgängliga för […]

Kategorier
Artiklar

Påskr[e]iset 2022

Kategorier
Artiklar

Kallelse till Årsmöte

Skeldervikens Byalag Årsmöte2022-03-15 kl.19.00 ÄSSS klubbhus Dagordning och verksamhetsberättelse Dagordning Mötet öppnas. Dagordningen fastställes. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna. Val av ordförande för årsmötet. Val av sekreterare för årsmötet. Val av två justerare/rösträknare för årsmötet som jämte ordföranden för årsmötet skall justera årsmötesprotokollet. Verksamhetsberättelse och gruppernas redogörelse. Ekonomisk redovisning. Revisorernas rapport. Fråga om […]