Sista järnvägsövergången

Så är då sista järnvägsövergången för gående och cyklande stängd, den till Sven Jons udde. Vi slipper ni krångla med cyklar och snärja in hundar i den gula laburinten.

Ny tar vi oss säkert under spåren. En av de mycket få sakerna som är bra med ombyggnaden till dubbelspår.

Laburinten har gjort sitt

Laburinten har gjort sitt

Gångtunneln är raka vägen till bryggan

Gångtunneln är raka vägen till bryggan

Kategori: Artiklar | Kommentera

Slåtter på Sven Jons udde

tb2009-07-15-12-08-01b1Onsdagen den 15 juli var det slåtterdag på Sven Jons udde. I år var vi inte minder än 16 personer som hjälptes åt slå  och räfsa ihop i högar. Det gick som en dans, vid lunchtid var vi färdiga och då smakade det bra med en baguette och  öl och vatten.

Gruppen Natur och Miljö
Torgny Bergström

Kategori: Artiklar | Kommentera

Bullrigt möte

Den 3 juni hade Skeldervikens byalag tillsammans med Tekniska kontoret bjudit in till möte. Det skulle handla om växtlighet och miljön vid bullerplanken samt Lägervägens breddning och stigen mellan FBU-lägret och Lingvallen som kommer att återuppstå. Banverket företräddes av Anders Kjellsson. Mycket sades om planken och något om det som mötet skulle handla om.
Punkt nummer två var torget. Ett förslag utifrån önskemålen från förra mötet hade tagits fram. Mötet gillade förslaget men föreslog en del ändringar som Tekniska kontoret lovade att titta närmare på.
Tredje och sista punkten gällde Gamla hamnen och Hunnabadet, ett område som delvis legat i träda under järnvägsombyggnaden.

Läs anteckningarna från mötet !

Kategori: Artiklar | Kommentera