Kategorier
Artiklar
Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2017-05-17

Styrelsemöte nr 5 2017-05-17   Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Kjell Erik Olsson, Carin Olsson, Sven Olof Hoffert, Mats Holm, Anna-Stina Arnrup, Tore Bernstrup, Kent Johansson, Lars Stavehaug och Kerstin Paulsson.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning Barn och […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2017-04-19

Styrelsemöte nr 4 2017-04-19 Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Kjell Erik Olsson, Sven Olof Hoffert, Lars Flodmark, Thomas Brorson och Jonna Karlsson.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Grillningen den 2/4 vid Byastugan var lyckad. Byastugan: […]