Kategorier
Protokoll

Miljö o Natur möte om Gamla hamnen o Hunnabadet

Gamla hamnen och Hunnabadet   Vi har på olika sätt talat om att vi i Skeldervikens Byalag kommer att arbeta med hur vi vill att Gamla hamnen och Hunnabadet skall se ut och användas. Vi kallade till möte nere i hamnen den 2 september 2009 där vi gick en runda och såg på de olika […]

Kategorier
Protokoll

Möte med Seniorgruppen

Protokoll från sammanträdet den 7 september 2009 i seniorgruppen i Skälderviken, hos Karin Stenwreth     Närvarande              Evy Jansson                                  Karin Stenwreth                                  Mona Ellis                                  Ulla Lind                                  Siv Broman                                  Jane Blonér   Anmält förhinder     Karin Rönnertz     Ordförande Evy Jansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.   Evy informerade om […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 7 2009

Styrelsemöte nr 7 i Skeldervikens Byalag 2009-08-26, 4 bilagor.   Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Ulla Lind, Inga- Lill Charlesson, Lars Stavehaug, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Kjell-Erik Olsson, Ola Rosèn, Lars Flodmark.   Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Inga- Lill ska […]