Kategorier
Protokoll

Medlemsmöte om Sven Jons brygga

Skeldervikens Byalag Protokoll från medlemsmöte 2012-06-27 kl 1900 i Fort Anna. Syftet med mötet var att informera om byalagets planer för iståndsättningen av bryggan vid Sven Jons udde och få ett medlemsbeslut om fortsatt inriktning av arbetet. Närvarande, 20 personer enligt särskild förteckning, bilaga 1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes. Kallelsen […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2012-05-16

Styrelsemöte nr 5 i  Skeldervikens  Byalag  2012- 05-16 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Mats Holm, Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind, Rolf Malmström, Lars Flodmark. Eftersom detta var sista styrelsemötet på vårterminen så inleddes det traditionsenligt med att vi åt en landgång som ordföranden förtjänstfullt hade införskaffat. Förutom den goda landgången […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2012-04-18

Styrelsemöte nr 4 i  Skeldervikens  Byalag  2012- 04-18 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind, Lars Flodmark. Innan mötet intogs av sekreteraren tillhandahållet kaffe och tårta m.a.a. dennes födelsedag. Ordföranden hälsa oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Kommunens trygghetsarbete fortsätter, […]