Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 7 2012-09-26

Styrelsemöte nr 7 i  Skeldervikens  Byalag  2012 – 09 – 26 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Toiny Böös, Ulla Lind, Tore Bernstrup, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Ingen från gruppen var närvarande så Thomas lämnade […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 6 2012-09-03

Styrelsemöte nr 6 i  Skeldervikens  Byalag  2012 – 09 – 03 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Sven- Olof Hoffert, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Bengt-Thomas Strandkvist, Tore Bernstrup, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mats Holm deltar i kväll […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Medlemsmöte om Sven Jons brygga

Skeldervikens Byalag Protokoll från medlemsmöte 2012-06-27 kl 1900 i Fort Anna. Syftet med mötet var att informera om byalagets planer för iståndsättningen av bryggan vid Sven Jons udde och få ett medlemsbeslut om fortsatt inriktning av arbetet. Närvarande, 20 personer enligt särskild förteckning, bilaga 1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes. Kallelsen […]

Kategori: Protokoll | Kommentera