Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 10 2012-12-12

Styrelsemöte nr 10 i  Skeldervikens  Byalag  2012-12-12 i Fort Anna. Närvarande: Ulla Lind, Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Mats Holm, Tore Bernstrup, Sven-Olof Hoffert, Mattias Thilfalk, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Barn- och ungdomsgruppen Hade inget att informera om i […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2012-11-14

Styrelsemöte nr 9 i  Skeldervikens  Byalag  2012-11-14 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Mats Holm, Bengt-Thomas Strandkvist, Karin Dacke Thall, Mattias Thilfalk, Lars Flodmark. Karin och Mattias är gruppledare respektive vice gruppledare i den nybildade Barn- och ungdomsgruppen och deltog för första gången i vårt styrelsemöte. Ordföranden hälsa oss välkomna och […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 8 2012-10-24

Styrelsemöte nr 8 i  Skeldervikens  Byalag  2012-10-24 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Toiny Böös, Mats Holm, Sven-Olof Hoffert, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mötet med Byalagets Grannsamverkan hade lockat ca 35 personer. Kvällen inleddes med […]

Kategori: Protokoll | Kommentera