Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 8 2012-10-24

Styrelsemöte nr 8 i  Skeldervikens  Byalag  2012-10-24 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Toiny Böös, Mats Holm, Sven-Olof Hoffert, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mötet med Byalagets Grannsamverkan hade lockat ca 35 personer. Kvällen inleddes med […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 7 2012-09-26

Styrelsemöte nr 7 i  Skeldervikens  Byalag  2012 – 09 – 26 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Toiny Böös, Ulla Lind, Tore Bernstrup, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Ingen från gruppen var närvarande så Thomas lämnade […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 6 2012-09-03

Styrelsemöte nr 6 i  Skeldervikens  Byalag  2012 – 09 – 03 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Sven- Olof Hoffert, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Bengt-Thomas Strandkvist, Tore Bernstrup, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mats Holm deltar i kväll […]

Kategori: Protokoll | Kommentera