Kategorier
Protokoll

Årsmöte 2016

Årsmöte Skeldervikens Byalag   Protokoll fört vid årsmöte 2016-02-17 i ÄSSS lokal.   Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med kanelbulle. Ett varmt tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Tack också till ÄSSS för att vi får nyttja deras lokal. Ordföranden hälsade ett 50-tal deltagare välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes. […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2016-02-10

Styrelsemöte nr 2 2016-02-10   Styrelsemöte nr 2 Skeldervikens Byalag 2016-02-10  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Kjell Erik Olsson, Thomas Brorson, Lars Stavehaug, Mats Holm, Jonna Karlsson, Rolf Malmström, Arne Persson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Föregående mötes protokoll […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2016-01-13

Styrelsemöte nr 1 Skeldervikens Byalag 2016-01-13  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Thore Bernstrup, Kjell Erik Olsson, Thomas Brorson, Lars Stavehaug, Malin Larsson, Jonna Karlsson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning […]