Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2016-02-10

Styrelsemöte nr 2 2016-02-10   Styrelsemöte nr 2 Skeldervikens Byalag 2016-02-10  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Kjell Erik Olsson, Thomas Brorson, Lars Stavehaug, Mats Holm, Jonna Karlsson, Rolf Malmström, Arne Persson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Föregående mötes protokoll […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 1 2016-01-13

Styrelsemöte nr 1 Skeldervikens Byalag 2016-01-13  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Thore Bernstrup, Kjell Erik Olsson, Thomas Brorson, Lars Stavehaug, Malin Larsson, Jonna Karlsson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 10 2015-12-16

Styrelsemöte nr 10 Skeldervikens Byalag 2015-12-16  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Thore Bernstrup, Kjell Erik Olsson, Mats Holm. Revisorerna Eskil Andgren och Rolf Nilsson samt valberedningen Carin Olsson och Åke Möller närvarade också vid mötet. Ordföranden hälsade oss välkomna […]

Kategori: Protokoll | Kommentera