Arkiv för kategori: Protokoll

Miljö och Natur protokoll 2014-03-03

Möte i bystugan den 3/3 med byalagets natur- och miljögrupp. Närvarande: Torgny Bergström, Anna-Stina Arnrup, Toiny Böös, Tore Rosenkvist, Kristin Johansson och Lotta Currivan   1)Vårens program bestämdes: – Strandstädningen  10/5 13.00 – ett förslag är att på Vilda blommornas dag den 15/6 be Mats Gustafsson hålla i en vandring. Anna-Stina frågar Mats. – Slåtter […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Årsmöte 2014

    Skeldervikens Byalag   Protokoll fört vid årsmöte 2014-02-26 i matsalen, Errarps skola.   Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med dopp. Ett varmt tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta.   Ordföranden hälsade ett 50-tal deltagare välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes. Årsmötets utlysande godkändes. Till ordförande för mötet valdes […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 2 2014-02-18

Styrelsemöte nr 2 i Skeldervikens Byalag 2014-02-18 i Byastugan.. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Kristin Johansson, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Mats Holm, Rolf Malmström, Mattias Thilfalk, Kent Johansson, Anna-Stina Arnrup, Sven-Olof Hoffert   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Protokollet från det senaste styrelsemötet justerades och lades till handlingarna.   Gruppernas redovisning:   Barn- och […]

Kategori: Protokoll | Kommentera