Yearly Archives: 2017

Slåtter på Sven Jons udde

NU ÄR DET DAGS ATT SLÅ OCH RÄFSA ÄNGEN PÅ SVEN JONS UDDE I början av augusti har de flesta växter fröat av sig. Genom att slå och räfsa ger vi goda förutsättningar att få njuta av en blommande äng även nästa sommar. LÖRDAG 12 AUGUSTI KL 10 SAMLAS VI FÖR RÄFSNING. Ta med räfsa […]

Kategori: Artiklar | Kommentera

Kategori: Artiklar | Kommentera

Styrelsemöte nr 5 2017-05-17

Styrelsemöte nr 5 2017-05-17   Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Kjell Erik Olsson, Carin Olsson, Sven Olof Hoffert, Mats Holm, Anna-Stina Arnrup, Tore Bernstrup, Kent Johansson, Lars Stavehaug och Kerstin Paulsson.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning Barn och […]

Kategori: Protokoll | Kommentera