Yearly Archives: 2013

Till Ängelholms kommun om utbyggnad av Ängelholms reningsverk

Skälderviken 2013-11-23   Till Ängelholms kommun om utbyggnad av Ängelholms reningsverk   Skeldervikens Byalag anser att en utbyggnad av Ängelholms reningsverk är bra då kommuninvånarantalet har ökat och mest troligt kommer att öka ytterligare. Vi tror nog att verksamheten bedrivs på ett bra sätt, men kanske kan bli bättre. Trots rening kommer Rönne å nedströms […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Miljönämnden i Ängelholms kommun om tågbuller

Ängelholms Kommun   Robin Holmberg Miljönämnden 262 80 Ängelholm   Skälderviken 2013-11-07   Hej Robin!   Styrelsen i Skeldervikens Byalag diskuterade, vid ordinarie styrelsemöte den 6 november 2013, artikeln i NST om ”Otillräckligt skydd mot tågbullret”. (Anders Davidsson NST 2013-10-25)   Vi är av den uppfattningen att de löften som gavs från Ängelholms Kommun och […]

Kategori: Artiklar, Skrivelser | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2013-11-06

Styrelsemöte nr 9 i Skeldervikens  Byalag  2013 – 11- 06  i  Byastygan. En bilaga.   Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Flodmark, Torgny Bergström, Kerstin Paulsson, Toiny Böös, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Kerstin Johansson, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokollet från styrelsemöte 8 justerades och lades till handlingarna. […]

Kategori: Protokoll | Kommentera