Yearly Archives: 2013

Styrelsemöte nr 1 2013-01-16

Styrelsemöte nr 1 i  Skeldervikens  Byalag  2013 – 01 – 16 i Fort Anna.   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Sven-Olof Hoffert, Bengt- Thomas Strandkvist, Toiny Böös, Lars Flodmark samt Karin Olsson, sammankallande i valberedningen, t.o.m. punkten valberedning.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.   Föregående mötes protokoll justerades och lades […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Till Stadsarkitektkontoret om detaljplan för Stenelid

Skälderviken den 9 januari 2013 Ängelholms kommun Stadsarkitektkontoret 262 80 Ängelholm Yttrande över samrådshandlingar avseende detaljplanen för DEL AV BARKÅKRA 58:1 M.M., UTBYGGNAD AV BOSTÄDER OCH SERVICE I STENELID/VALHALL PARK   Styrelsen för Skeldervikens Byalag har diskuterat planen och har följande synpunkter på förslaget. Det är av väsentlig vikt att de gröna stråken, som ni […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Samrådsmöte om detaljplan för Stenelid

Första etappen av Stenelid är nu ute för samråd. Det är området väster om Valhall park. Vi i Skälderviken kommer att bli berörda av den kommande utbyggnaden och det är därför viktigt att vi sätter oss in i planerna och säger vad vi tycker om dem. Samrådsmötet är på Stadsbiblioteket tisdagen den 8 januari. Alla […]

Kategori: Artiklar | Kommentera