Yearly Archives: 2012

Bidrag till nya Sven Jons brygga

Nu har vi  kommit så långt att vi har en konstruktion på en ny brygga, ett tillstånd att uppföra den och ett löfte från Ängelholms kommun att bidraga med halva summan upp till 500 000 kr. Läs prospektet Nu skall vi  få ihop resten av pengarna. Du har nu möjlighet att köpa: Badrock   975 […]

Kategori: Artiklar | Kommentera

Till Stadsträdgårdsmästaren om Lövängen

Stadsträdgårdsmästare Maria Birgander                                                       Skälderviken den 18 juli 2012 Ängelholms kommun Hej Maria. Vi i Skälderviken blev lite snopna och ledsna också när vi läste i tidningen att nu var allt bestämt om vad som skall ske med Lövängen. Vi har från Skeldervikens byalags sida sedan länge intresserat oss för området och vid flera tillfällen frågat […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Medlemsmöte om Sven Jons brygga

Skeldervikens Byalag Protokoll från medlemsmöte 2012-06-27 kl 1900 i Fort Anna. Syftet med mötet var att informera om byalagets planer för iståndsättningen av bryggan vid Sven Jons udde och få ett medlemsbeslut om fortsatt inriktning av arbetet. Närvarande, 20 personer enligt särskild förteckning, bilaga 1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes. Kallelsen […]

Kategori: Protokoll | Kommentera