Yearly Archives: 2012

Till Tekniska nämnden om åretrunttoalett i Gamla hamnen

Till Tekniska nämnden i Ängelholms kommun           Skälderviken 2012-09-24 Åretrunttoalett i Gamla hamnen i Skälderviken Eftersom Ni i Tekniska nämnden har gett Er förvaltning i uppdrag att se över Kommunens bestånd av allmänna toaletter önskar vi i Skälderviken att sommartoaletten i Gamla hamnen blir en åretrunttoalett. Ofta möts vi av personer […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Kommunstyrelsen m.fl. om Sven Jons brygga

Ang. renoveringen av Bryggan vid Sven Jons Udde. Till Samarbetsrådet för Hanikappföreningar, Kommunstyrelsen och Kommunala handikapprådet (alla i Ängelholm). Skälderviken den 3 september 2012 För kännedom har vi fått Samarbetsrådets skrivelse till Kommunstyrelsen om Sven Jons brygga. Vi delar deras syn på att man vid ny- och ombyggnad alltid skall fundera på hur tillgängligheten kan […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Byggnadsnämnden om namngivning av Lövängen

Till Byggnadsnämnden i Ängelholms kommun                              Skälderviken 2012-09-03 Lövängen När stationsområdet i Skälderviken var på väg att avvecklas som upplag för dubbelspårsutbyggnaden och övergå till att bli ”Park” bad Skeldervikens Byalag byborna om ett namnförslag. Vid ett möte dit alla medlemmar var kallade vann förslaget Lövängen. Lövängsvägen mynnar i sin förlängning i stationsområdet/Lövängen vilket ju passar […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera