Yearly Archives: 2012

Till Byggnadsnämnden om Ebbas och Didriks plats

Ängelholms kommun Stadsarkitektkontoret 262 80 Ängelholm Diarienr. 12-0621 Plantekniker Mariann Martell                                                                 Ängelholm 2012-10-25 Ang. gc-väg i Skälderviken. Skeldervikens Byalag har mottagit en förfrågan ang. att döpa utsiktsplatsen vid Hotellvägen till Ebba och Didriks plats. Vi är tacksamma för att vi blivit tillfrågade och fortsätter gärna med denna typ av dialoger i ärenden som gäller Skälderviken. […]

Kategori: Skrivelser | 1 Kommentar

Styrelsemöte nr 8 2012-10-24

Styrelsemöte nr 8 i  Skeldervikens  Byalag  2012-10-24 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Toiny Böös, Mats Holm, Sven-Olof Hoffert, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mötet med Byalagets Grannsamverkan hade lockat ca 35 personer. Kvällen inleddes med […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 7 2012-09-26

Styrelsemöte nr 7 i  Skeldervikens  Byalag  2012 – 09 – 26 i Fort Anna. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Toiny Böös, Ulla Lind, Tore Bernstrup, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Ingen från gruppen var närvarande så Thomas lämnade […]

Kategori: Protokoll | Kommentera