Till Byggnadsnämnden om Ebbas och Didriks plats

Ängelholms kommun

Stadsarkitektkontoret

262 80 Ängelholm

Diarienr. 12-0621

Plantekniker Mariann Martell                                                                 Ängelholm 2012-10-25

Ang. gc-väg i Skälderviken.

Skeldervikens Byalag har mottagit en förfrågan ang. att döpa utsiktsplatsen vid Hotellvägen till Ebba och Didriks plats.

Vi är tacksamma för att vi blivit tillfrågade och fortsätter gärna med denna typ av dialoger i ärenden som gäller Skälderviken.

Styrelsen har behandlat frågan vid ordinarie styrelsemöte den 24 oktober 2012 och tycker det är en bra idé att kalla platsen för Ebbas och Didriks plats. Vi har också ett önskemål om en bättre skyltning, så att alla förstår att det är ett område avsett för allmänheten.

Frågan om att namnge gc-vägen vid samma plats diskuterades också. Vår åsikt är att gc-vägar generellt inte skall namnges, och således inte heller denna.

Med vänlig hälsning

Thomas Brorsson

Ordf.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

1 Kommentar

    Error thrown

    Call to undefined function ereg()