Yearly Archives: 2008

Från Marie Ljung om Distriktsköterskemottagningen i Skälderviken

Region Skåne   2008-03-17 Till Thomas Brorson Skeldervikens byalag Tack för ditt brev! De förändringar ni nu ser i distriktsköterskeverksamheten i Skälderviken härrör från en upphandling av familjeläkarverksamhet för hela Nordvästra Skåne. En upphandling som beslöts av den tidigare distriktsnämnden för Nordvästra Skåne. Genomförandet av upphandlingsresultatet har komplicerats och skjutits upp på grund av överklagande, vilket […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Styrelsemöte nr 3 2008

Styrelsemöte nr 3 Skeldervikens Byalag 2008-03-06. Närvarande: Evy Jansson, Jan Jansson, Britt Bengtsson, Lennart Björk, Bengt-Thomas Strandqvist, Johan Flodmark, Thomas Brorsson, Lars flodmark. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Särskilt välkomnade han den nye gruppledaren Lennart och vice gruppledaren Bengt-Thomas i Strand- och bryggruppen som medlemmar i styrelsen. Föregående styrelsemötes protokoll justerades. Gruppernas redovisning. Seniorgruppen […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Till Marie Ljung om Distriktssköterskemottagningen i Skälderviken

Ängelholms Kommun Marie Ljung Östra vägen 2 262 80 Ängelholm   Angående distriktssköterskemottagningen i Skälderviken.   Under hösten 2007 skrevs det en hel del i vår lokala tidning om distriktssköterske-mottagningen i Skälderviken. Skulle den få vara kvar eller inte? Från Håkan Rundberg och dig framfördes med all önskvärd tydlighet, ett rakt och klart besked att […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera