Yearly Archives: 2008

Styrelsemöte nr 6 2008

Styrelsemöte nr 6 Skeldervikens  Byalag  2008-06-05. Två bilagor.   Närvarande:   Ulla Lind, Torgny Bergström, Lars Flodmark,  Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lennart Björk. Torgny meddelade att Thomas Brorsson var förhindrad att delta. Torgny valdes till ordförande för mötet, hälsade oss välkommen och öppnade mötet.   Föregående styrelsemötes protokoll. Beslöts att ordinarie ordföranden skall justera […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 5 2008

Styrelsemöte nr 5 Skeldervikens Byalag 2008-05-08 Närvarande: Thomas Brorsson, Kjell-Erik Olsson, , Ulla Lind, Torgny Bergström, Lars flodmark, Britt Bengtsson, Lars Jonsson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg. Kristina Åkerman ,”projekt anhörigstöd”. En bilaga. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Anhörigstöd. Kristina är projektledare för ”anhörigstöd” i Ängelholms Kommun. Syftet med projektet är att på […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 4 2008

Styrelsemöte nr 4 Skeldervikens Byalag 2008-04-03 Närvarande: Thomas Brorsson, Johan Flodmark, Kjell-Erik Olsson, , Ulla Lind, Torgny Bergström, Lars flodmark. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Föregående styrelsemötes protokoll justerades. Gruppernas redovisning. Seniorgruppen har haft möte 17 mars hos Karin. Ytterligare ett möte är planerat under vårterminen. Tennisgruppen. Skånes Gymnastikförbund har nu svarat på det […]

Kategori: Protokoll | Kommentera