Yearly Archives: 2008

Styrelsemöte nr 8 2008

Skedervikens byalags styrelseprotokoll nr 8  2008-09-25 Närvarande: Thomas Brorsson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Johan Flodmark, Kjell-Erik Olsson, Lars flodmark, Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Föregående styrelsemötes protokoll justerades. Gruppernas redovisning. Trafikgruppen har planerat ett möte till den 20 november. Till mötet har chefen för kommunens tekniska kontor, Kenth Hasselgren, inbjudits för dialog om […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Anteckningar vid mötet med gruppen Miljö, Natur och Foto

Den 3 september 2008 hade den sammanslagna gruppen av ”Miljö och Natur” och ”Foto” sitt första möte. Alla tidigare deltagare i grupperna plus alla andra intresserade var kallade. Vi var fyra som kom: Ingrid Thorell, Kjell-Erik Olsson, Thomas Brorsson och Torgny Bergström till mötet i SIF:s klubbhus. Två hade anmält förhinder. Vi diskuterade om det […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 7 2008

Styrelsemöte nr 7 Skeldervikens Byalag 2008-08-28. Närvarande: Thomas Brorsson, Ulla Lind, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lennart Björk, Kerstin Paulsson, Lars Erik Dahlgren. Ordföranden hälsade oss välkomna efter sommaruppehållet och öppnade mötet. Protokollen från styrelsemöte 5 och 6 justerades. En ny förening ”Skäldervikens Fiskeläge” har bildats. Föreningens ordförande, Christer Liljekvist […]

Kategori: Protokoll | Kommentera