Yearly Archives: 2003

Till Kommunstyrelsen om Parken vid gamla stationsområdet

Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 Ängelholm Skälderviken 2002-09-03 Angående den planerade parken vid gamla stationsområdet i Skälderviken. Vi har nu haft två träffar med Banverket eller deras representanter angående utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår genom Skälderviken. Det är framförallt en fråga som vi just nu vill prioritera: Den planerade Parken vid gamla stationsområdet tror vi […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Kommunstyrelsen om Byggande i Valhallsskogen

Skälderviken 2003-05-23 Ängelholm Kommun Kommunstyrelsen 262 80 Ängelholm Valhallskonsortiet har informerat Skeldervikens Byalag om den skrivelsen som dom skickat in till Stadsbyggnadskontoret i anledning av ny översiktsplan. I denna önskar man bebygga en del av Valhallsskogen. Detta är helt emot vad flertalet Skälderviksbor vill! 1999 gjordes samma framställning från Konsortiet. Vi knackade då dörr och […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Valhallskonsortiet angående ”Byggnation i Skälderviken”

Skälderviken 2003-05-23 Valhallskonsortiet  C/o Sven-Åke Andersson Trumpetaregränden 5 226 39 Lund Angående ”Byggnation i Skälderviken” Tack för att ni efterfrågar våra synpunkter på hur områdena i byn skall disponeras. I artikeln i NST som du hänvisar till, uttrycker jag min oro för vad en nedläggning av F-10 skulle få för konsekvenser för de människor som […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera