Yearly Archives: 2003

Styrelsemöte nr 6 2003

Protokoll nr. 06-03 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2003-09-04.Plats: Matsalen, Errarps skola. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm, Jan Jansson, Johan Flodmark, Birgitta Eliasson, Evy Jansson. § 1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. § 2. Föregående protokoll upplästes och godkändes. § 3. Grupperna redovisar: Miljögruppen: Ruben högg, andra […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Till Tekniska nämnden om Torget i Skälderviken.

Ängelholms kommun Tekniska nämnden 262 80 Ängelholm Skälderviken 2003-09-08 Angående torget i Skälderviken. Vi har mottagit Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut och konstaterar ännu en gång att vi är tillbaka på ruta ett. Under de senaste 4 åren har vi vid mer än ett tillfälle blivit besvikna över de beslut som fattas. Jag trodde att det […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Tekniska nämnden om Torget i Skälderviken

Ängelholms kommun Tekniska nämnden 262 80 Ängelholm Skälderviken 2003-09-08 Angående torget i Skälderviken. Vi har mottagit Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut och konstaterar ännu en gång att vi är tillbaka på ruta ett. Under de senaste 4 åren har vi vid mer än ett tillfälle blivit besvikna över de beslut som fattas. Jag trodde att det […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera